Oase voor de Wet langdurige zorg WLZ

Oase is speciaal toegerust om het gecompliceerde administratie- en declaratietraject bij de WLZ voor de zorgverleners zo soepel mogelijk te laten verlopen. Oase ondersteunt alle verschillende declaratie- en aanleverbehoeftes van de zorgkantoren in Nederland.

De registratiestaat wordt automatisch door Oase samengesteld op basis van de ingevoerde behandeltijden, prestaties, techniek en kilometervergoeding. Oase houdt hierbij rekening met de specifieke richtlijnen van het zorgkantoor.

DIGITAAL AANLEVEREN

LET OP: vanaf 1 juli 2017 kunnen de WLZ declaraties digitaal aan de zorgkantoren aangeleverd worden via Vecozo, dit wordt in Oase volledig ondersteunt. Door de nieuwe werkwijze kunnen behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 niet meer gedeclareerd worden met de papieren formulieren ‘aanvraag machtiging tandheelkundige hulp Wlz – BZT1’, ‘registratiestaat bijzondere tandheelkundige hulp Wlz’ en ‘Declaratie bijzondere tandheelkundige hulp Wlz – BZT3’.

AGENDA’S

De zorginstelling agenda’s kunnen per zorgverlener apart ingeregeld en toch centraal beheerd worden.

ZORGPLAN

Binnen de WLZ groep is het extra belangrijk om een uitgebreid zorgplan van de patiënten bij te kunnen houden. Oase biedt hiertoe ruime mogelijkheden, ondersteund door o.a. flexibel in te richten diagnoselijsten. Het zorgplan biedt een direct totaaloverzicht van de (sub)diagnose, tandheelkundige zorgbehoefte op korte en lange termijn, lopende behandelplan en behandelhistorie.