Aanmeldzuil

Om uw balie te ontzien en extra service te bieden kan de patiënt zich aanmelden via het inscannen van de QR-code op de afsprakenkaart of direct via invoer op een touchscreen .

Aanmeldscherm voor de patient