Agenda

Oase biedt een overzichtelijke en flexibele agenda. Er kan gegroepeerd worden op medewerker, dag of stoel. Ook kan gekozen worden hoeveel dagen tegelijk in beeld staan en of niet-werkdagen getoond moeten worden. Desgewenst kan er ook een bezettingsoverzicht in beeld getoond worden.

Per afspraak kan het actuele behandelplan ingezien worden, en na behandeling is er zichtbaar welke prestaties er zijn ingevoerd.

Te plannen afspraken

Te plannen afspraken kunnen inzichtelijk beheerd worden, met verslaglegging over de voortgang van het contact met de patiënt. Er kunnen gelijktijdig verschillende geautomatiseerde terugkomintervallen gehanteerd worden voor b.v. reguliere- en mondhygiënecontroles.

Werkrooster

De werkrooster zijn eenvoudig in te stellen; dagroosters mogen per week of zelfs per dag variëren. Medewerkers kunnen op verschillende stoelen tegelijk ingedeeld worden, of als secundair ingevoegd in het rooster van een andere medewerker.